CHƯƠNG 4: HIDROCACBON. NHIÊN LIỆU

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 114 Vở bài tập hoá 9 Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 114 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 114 VBT hoá 9. Hãy giải thích tác dụng của các việc làm sau :....

Xem chi tiết
Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 115 Vở bài tập hoá 9 Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 115 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 115 VBT hoá 9. Hãy quan sát hình vẽ 4.24 và cho biết trường hợp nào đèn sẽ cháy sáng hơn, ít muội than hơn....

Xem chi tiết
Câu 1, 2  phần bài tập bổ sung – Trang 115 Vở bài tập hoá 9 Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 115 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 115 VBT hoá 9. Hãy điền các loại nhiên liệu sau đây vào chỗ trống cho thích hợp (dựa vào hình 4.22 SGK): Gỗ, than gầy, khí thiên nhiên, than non.....

Xem chi tiết
Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 116 Vở bài tập hoá 9 Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 116 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 116 VBT hoá 9. Viết công thức cấu tạo đầy đủ và thu gọn của các chất hữu cơ có công thức phân tử sau : C3H8 ; C3H6 ; C3H4.

Xem chi tiết
Câu 2  phần bài tập học theo SGK – Trang 116 Vở bài tập hoá 9 Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 116 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 116 VBT hoá 9. Có hai bình đựng hai chất khí là CH4, C2H4....

Xem chi tiết
Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 116 Vở bài tập hoá 9 Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 116 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 116 VBT hoá 9. Biết 0,01 mol hiđrocacbon X có thể tác dụng tối đa với 100 ml dung dịch brom....

Xem chi tiết
Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 116 Vở bài tập hoá 9 Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 116 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 116 VBT hoá 9. Đốt cháy 3 gam chất hữu cơ A, thu được 8,8 gam khí CO2 và 5,4 gam H2O....

Xem chi tiết
Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 117 Vở bài tập hoá 9 Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 117 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 117 VBT hoá 9. Dẫn 3,36 lít hỗn hợp khí gồm hai hidrocacbon qua dung dịch brom dư....

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài