CHƯƠNG 4: HIDROCACBON. NHIÊN LIỆU

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 106 Vở bài tập hoá 9 Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 106 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 106 VBT hoá 9. Để đốt cháy 4,48 lít khí etilen cần phải dùng :....

Xem chi tiết
Câu 1, 2  phần bài tập bổ sung – Trang 107 Vở bài tập hoá 9 Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 107 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 107 VBT hoá 9. Công thức cấu tạo của một số hợp chất hữu cơ như sau: a) CH3 – CH3 ....

Xem chi tiết
Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 108 Vở bài tập hoá 9 Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 108 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 108 VBT hoá 9. Hãy cho biết trong các chất sau: CH3 - CH3 ; CH ≡ CH ....

Xem chi tiết
Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 108 Vở bài tập hoá 9 Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 108 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 108 VBT hoá 9. Cần bao nhiêu ml dung dịch brom 0,1M để tác dụng hết với:...

Xem chi tiết
Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 108 Vở bài tập hoá 9 Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 108 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 108 VBT hoá 9. Biết rằng 0,1 lít khí etilen (đktc) làm mất màu tối đa 50 ml...

Xem chi tiết
Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 109 Vở bài tập hoá 9 Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 109 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 109 VBT hoá 9. Đốt cháy 28 ml hỗn hợp khí metan và axetilen ....

Xem chi tiết
Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 109 Vở bài tập hoá 9 Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 109 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 109 VBT hoá 9. Cho 0,56 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm C2H4, C2H2....

Xem chi tiết
Câu 1, 2  phần bài tập bổ sung – Trang 109 Vở bài tập hoá 9 Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 109 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 109 VBT hoá 9. Để điều chế 3,36 lít C2H2 (đktc) cần phải dùng a gam đất đèn chứa 96% CaC2. Giá trị của a là:...

Xem chi tiết
Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 111 Vở bài tập hoá 9 Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 111 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 111 VBT hoá 9.Cấu tạo đặc biệt của phân tử benzen là :....

Xem chi tiết
Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 111 Vở bài tập hoá 9 Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 111 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 111 VBT hoá 9. Một số học sinh viết công thức cấu tạo của benzen như sau :...

Xem chi tiết
Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 111 Vở bài tập hoá 9 Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 111 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 111 VBT hoá 9. Cho benzen tác dụng với brom tạo ra brombenzen :....

Xem chi tiết
Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 111 Vở bài tập hoá 9 Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 111 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 111 VBT hoá 9. Hãy cho biết chất nào trong các chất sau đây có thể làm mất màu dung dịch brom...

Xem chi tiết
Câu 1, 2  phần bài tập bổ sung – Trang 111 Vở bài tập hoá 9 Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 111 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 111, 112 VBT hoá 9.Cho benzen dư tác dụng với 64 gam brom có mặt bột sắt và đun nóng thu được a gam C6H5Br ....

Xem chi tiết
Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 113 Vở bài tập hoá 9 Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 113 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 113 VBT hoá 9. Chọn những câu đúng trong các câu sau : a) Dầu mỏ là một đơn chất....

Xem chi tiết
Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 113 Vở bài tập hoá 9 Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 113 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 113 VBT hoá 9.

Xem chi tiết
Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 113 Vở bài tập hoá 9 Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 113 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 113 VBT hoá 9. Để dập tắt xăng dầu cháy người ta làm như sau :a) Phun nước vào ngọn lửa....

Xem chi tiết
Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 113 Vở bài tập hoá 9 Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 113 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 113 VBT hoá 9. Đốt cháy V lít khí thiên nhiên chứa 96% CH4, 2% N2 và 2% CO2 .....

Xem chi tiết
Câu 1, 2  phần bài tập bổ sung – Trang 113 Vở bài tập hoá 9 Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 113 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 113 VBT hoá 9. Hãy sắp xếp các sản phẩm tách ra từ dầu mỏ gồm xăng, dầu mazut, dầu hỏa ...

Xem chi tiết
Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 114  Vở bài tập hoá 9 Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 114 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 114 VBT hoá 9. Để sử dụng nhiên liệu có hiệu quả cần phải cung cấp không khí hoặc oxi:....

Xem chi tiết
Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 114 Vở bài tập hoá 9 Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 114 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 114 VBT hoá 9.Hãy giải thích tại sao các chất khí dễ cháy hoàn toàn hơn các chất rắn và chất lỏng.

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài