Câu 6 phần bài tập học theo SGK – Trang 131 Vở bài tập hoá 9


Đề bài

Khi đốt cháy một loại gluxit (thuộc một trong các chất sau: glucozơ, saccarozơ  người ta thu được khối lượng H2O và CO2 theo tỉ lệ là 33 : 88

Xác định công thức hóa học của gluxit trên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết PT đốt cháy: 4CxHyOz + (4x + y – 2z) O2   \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) 4xCO2 + 2yH2O

Lập tỉ lệ số mol CO2 và H2O theo PTHH và theo Đề bài cho. Từ đó tìm được ra x, y, z

Lời giải chi tiết

PTHH của phản ứng cháy:

4CxHyOz + (4x + y – 2z) O2   \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) 4xCO2 + 2yH2O

Gọi công thức của gluxit là  CxHyOz

Theo PTHH ta có; cứ 1 mol gluxit bị đốt cháy sẽ tạo ra 44x gam CO2 và 18 x y/2 gam H2O

Theo đề bài: 

\({m \over n} = {{44 \times 33} \over {18 \times 88}} = {{11} \over {12}}\)

Kết hợp với dữ kiện của đề bài ta thấy công thức phù hợp với gluxit là C12H22O11. Đó là saccarozo.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.