Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 131 Vở bài tập hoá 9


Đề bài

Nêu phương pháp hóa học phân biệt ba dung dịch sau: glucozơ, rượu etylic, saccarozơ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gợi ý: Dùng dung dịch tác dụng với dd AgNO3 trong NH3

Lời giải chi tiết

- Cho các dung dịch tác dụng với dd AgNO3 trong NH3 chất nào có phản ứng tráng bạc là glucozơ

C6H12O6 (dd) + Ag2O \(\overset{dd NH_{3}}{\rightarrow}\) 2Ag + C6H12O7

- Cho vài giọt dung dịch axit sunfuric vào 2 ống nghiệm chứa hai chất còn lại, sau đó đun nóng rồi thêm vài giọt dd NaOH vào. Lấy hai dung dịch cho tác dụng với dd AgNO3 trong NH3 . Dung dịch nào cho phản ứng tráng bạcdd saccarozơ,  dd còn lại là rượu etylic

C12H22O11 + H2O \(\xrightarrow[t^{0}]{axit}\) C6H12O6 (glucozo) + C6H12O6 ( fructozo)

C6H12O6 (dd) + Ag2O \(\overset{dd NH_{3}}{\rightarrow}\) 2Ag↓ + C6H12O7

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.