Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 131 Vở bài tập hoá 9


Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 131 VBT hoá 9. Nêu phương pháp hóa học phân biệt ba dung dịch sau: glucozơ, rượu etylic, saccarozơ.

Đề bài

Nêu phương pháp hóa học phân biệt ba dung dịch sau: glucozơ, rượu etylic, saccarozơ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gợi ý: Dùng dung dịch tác dụng với dd AgNO3 trong NH3

Lời giải chi tiết

- Cho các dung dịch tác dụng với dd AgNO3 trong NH3 chất nào có phản ứng tráng bạc là glucozơ

C6H12O6 (dd) + Ag2O \(\overset{dd NH_{3}}{\rightarrow}\) 2Ag + C6H12O7

- Cho vài giọt dung dịch axit sunfuric vào 2 ống nghiệm chứa hai chất còn lại, sau đó đun nóng rồi thêm vài giọt dd NaOH vào. Lấy hai dung dịch cho tác dụng với dd AgNO3 trong NH3 . Dung dịch nào cho phản ứng tráng bạcdd saccarozơ,  dd còn lại là rượu etylic

C12H22O11 + H2O \(\xrightarrow[t^{0}]{axit}\) C6H12O6 (glucozo) + C6H12O6 ( fructozo)

C6H12O6 (dd) + Ag2O \(\overset{dd NH_{3}}{\rightarrow}\) 2Ag↓ + C6H12O7

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 51: Saccarozo

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - Xem ngay

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài