Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 131 Vở bài tập hoá 9


Giải Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 131, 132 VBT hoá 9. Từ một tấn nước mia chứa 11% saccarozo người ta tách được 91,3 kg saccarozo ....

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Từ một tấn nước mía chứa 11% saccarozơ người ta tách được 91,3 kg saccarozơ với hiệu suất h%. Hỏi h là giá trị nào trong các giá trị sau đây

A. 90%   B. 85%   C. 70%   D. 83%

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức \(h\%  = {{m\,{\,_{thuc\,\,te}}} \over {m\,{\,_{li\,\,thuyet}}}}.100\% \)

Lời giải chi tiết:

Khối lượng saccarozơ chứa trong 1 tấn nước mía là:

\(\eqalign{& {{1.11} \over {100}} = 0,11\,\,\tan = \,\,110kg \cr & \cr} \)

Nhưng thực tế khối lượng saccarozơ thu được là: 91,3kg

Vậy  \(h\%  = {{m\,{\,_{thực\,\,tế}}} \over {m\,{\,_{li\,\,thuyet}}}}.100\%  = {{91,3} \over {110}}.100\%  = 83\% \)

Đáp án D

Câu 2

Có ba dung dịch của các chất là glucozo, axit axetic, saccarozo. Hãy lựa chọn hai thuốc thử trong số các thuốc thử sau để phân biệt ba chất trên:

     A. Quì tím            B. Na              C. NaCl     

D. dd AgNO3 trong amoniac             E. CaCl2

Phương pháp giải:

Gợi ý: +) dùng quì tím nhận ra axit axetic

+) dd AgNOtrong amoniac   nhận ra glucozo

+) Còn lại là saccarozo

Lời giải chi tiết:

Cho quì tím vào 3 dd trên, chất nào làm quì tím hóa đỏ đó là axit axetic

Cho dd AgNOtrong amoniac vào 2 dd còn lại. Dd nào phản ứng sinh ra kim loại bạc đó là glucozo

Dd còn lại là saccarozo

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 51: Saccarozo

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - Xem ngay

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài