Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 133 Vở bài tập hoá 9


Đề bài

Từ tinh bột người ta sản xuất ra rượu etylic theo hai giai đoạn sau:

a) (-C6H10O5-)n \(\xrightarrow[axit]{+ H_{2}O}\) C6H12O6 hiệu suất 80%

b) C6H12O6 \(\xrightarrow[30 - 35^{0}C]{men}\) C2H5OH hiệu suất 75%

Hãy viết phương trình hóa học theo các giai đoạn trên. Tính khối lượng rượu etylic thu được từ một tấn tinh bột.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức :   \(H\%  = {{m\,{\,_{thực\,\,\,tế}}} \over {m\,\,{\,_l}_{í\,\,thuyết}}}.100\% \)

Lời giải chi tiết

Phương trình hóa học:

a) (-C6H10O5-)n + nH2O \(\xrightarrow[t^{0}]{axit}\) nC6H12O6

b) C6H12O \(\xrightarrow[30 - 35^{0}C]{men}\) 2C2H5OH + 2CO2

1 tấn = 1000 kg

\({n_{tinh\,\,bột}} = \dfrac{{1000}}{{162}}(kmol) \to {n_{gluc{\rm{ozơ(thực}}\,\,{\rm{tế)}}}} = \dfrac{{1000}}{{162}}.\dfrac{{80}}{{100}} = \dfrac{{400}}{{81}}(kmol)\)

\( \to {n_{{C_2}{H_5}OH(thực\,\,tế)}} = 2.\dfrac{{400}}{{81}}.\dfrac{{75}}{{100}} = \dfrac{{200}}{{27}}(kmol)\)

\( \to {m_{{C_2}{H_5}OH(thực\,\,tế)}} = \dfrac{{200}}{{27}}.46 = 340,74kg\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.