CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIDROCACBON - POLIME

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 138 Vở bài tập hoá 9 Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 138 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 138 VBT hoá 9. Khi đốt cháy một loại polime chỉ thu được khí CO2 và hơi nước với tỉ lệ số mol...

Xem chi tiết
Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 138 Vở bài tập hoá 9 Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 138 Vở bài tập hoá 9

Giải Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 138 VBT hoá 9. Vinyl clorua và propilen có công thức cấu tạo tương tự etilen....

Xem chi tiết
Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 139 Vở bài tập hoá 9 Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 139 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 139 VBT hoá 9. Hãy nhận biết từng cặp chất sau đậy bằng phương pháp hóa học....

Xem chi tiết
Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 140 Vở bài tập hoá 9 Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 140 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 140 VBT hoá 9. Có các chất sau: \(FeCl_3, Fe_2O_3, Fe, Fe(OH)_3, FeCl_2\)....

Xem chi tiết
Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 140 Vở bài tập hoá 9 Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 140 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 140 VBT hoá 9. Có muối ăn và các chất cần thiết. Hãy nêu hai phương pháp điều chế khí clo. Viết các phương trình hóa học.

Xem chi tiết
Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 140 Vở bài tập hoá 9 Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 140 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 140 VBT hoá 9. Có các bình đựng khí riêng biệt: \(CO_2, Cl_2, CO, H_2\)....

Xem chi tiết
Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 140 Vở bài tập hoá 9 Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 140 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 140, 141 VBT hoá 9. Cho 4,8g hỗn hợp A gồm Fe, Al2O3 tác dụng với dung dịch \(CuSO_4\) dư.....

Xem chi tiết
Câu 1, 2, 3 phần bài tập bổ sung – Trang 141 Vở bài tập hoá 9 Câu 1, 2, 3 phần bài tập bổ sung – Trang 141 Vở bài tập hoá 9

Giải Câu 1, 2, 3 phần bài tập bổ sung – Trang 141 VBT hoá 9. Dãy gồm các chất đều phản ứng với dd H2SO4 là...

Xem chi tiết
Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 143 Vở bài tập hoá 9 Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 143 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 143 VBT hoá 9. Những chất sau đây có điểm gì chung (thành phần, cấu tạo, tính chất)?...

Xem chi tiết
Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 143 Vở bài tập hoá 9 Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 143 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 143 VBT hoá 9. Dựa trên đặc điểm nào, người ta xếp các chất sau vào cùng một nhóm:...

Xem chi tiết
Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 143 Vở bài tập hoá 9 Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 143 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 143 VBT hoá 9. Hoàn thành sơ đồ phản ứng:....

Xem chi tiết
Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 144 Vở bài tập hoá 9 Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 144 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 144 VBT hoá 9. Chọn câu đúng trong các câu sau: a) Metan, etilen, axetilen đều làm mất màu dung dịch brom....

Xem chi tiết
Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 144 Vở bài tập hoá 9 Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 144 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 144 VBT hoá 9. Nêu phương pháp hóa học để phân biệt các chất sau:...

Xem chi tiết
Câu 6 phần bài tập học theo SGK – Trang 144 Vở bài tập hoá 9 Câu 6 phần bài tập học theo SGK – Trang 144 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 6 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 144 VBT hoá 9.

Xem chi tiết
Câu 7 phần bài tập học theo SGK – Trang 144 Vở bài tập hoá 9 Câu 7 phần bài tập học theo SGK – Trang 144 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 7 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 144 VBT hoá 9. Đốt cháy hợp chất hữu cơ X bằng oxi thấy sản phẩm tạo ra gồm có \(CO_2, H_2O, N_2\)...

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài