CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIDROCACBON - POLIME

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 1, 2  phần bài tập bổ sung – Trang 124 Vở bài tập hoá 9 Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 124 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 124 VBT hoá 9. Chất hữu cơ A, B có công thức phân tử là C2H4O2 và C2H6O....

Xem chi tiết
Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 125 Vở bài tập hoá 9 Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 125 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 125 VBT hoá 9. Chọn câu đúng nhất trong các câu sau : A. Dầu ăn là este.....

Xem chi tiết
Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 125 Vở bài tập hoá 9 Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 125 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 125 VBT hoá 9. Hoàn thành các câu sau đây bằng cách điền những từ thích hợp vào chỗ trống....

Xem chi tiết
Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 125 Vở bài tập hoá 9 Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 125 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 125 VBT hoá 9. Hãy chọn phương pháp có thể làm sạch vết dầu ăn dính vào quần áo :

Xem chi tiết
Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 125 Vở bài tập hoá 9 Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 125 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 125 VBT hoá 9. Để thủy phân hoàn toàn 8,58 kg một loại chất béo cần....

Xem chi tiết
Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 126 Vở bài tập hoá 9 Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 126 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 126 VBT hoá 9. Khi thủy phân một loại chất béo nhân tạo, người ta thu được glixerol và muối natri stearat ....

Xem chi tiết
Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 127 Vở bài tập hoá 9 Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 127 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 127 VBT hoá 9. Cho các chất sau : rượu etylic, axit axetic, chất béo. Hỏi :...

Xem chi tiết
Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 127 Vở bài tập hoá 9 Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 127 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 127 VBT hoá 9. Tương tự chất béo, etyl axetat cũng có phản ứng thủy phân trong dung dịch axit...

Xem chi tiết
Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 127 Vở bài tập hoá 9 Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 127 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 127 VBT hoá 9. Hãy chọn các chất thích hợp điền vào các dấu hỏi rồi viết các phương trình hóa học của các sơ đồ phản ứng sau:...

Xem chi tiết
Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 127 Vở bài tập hoá 9 Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 127 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 127 VBT hoá 9. Có ba lọ không nhãn đựng ba chất lỏng là : rượu etylic, axit axetic, dầu ăn...

Xem chi tiết
Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 127 Vở bài tập hoá 9 Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 127 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 127 VBT hoá 9. Khi xác định công thức của các chất hữu cơ A và B, người ta thấy công thức phân tử...

Xem chi tiết
Câu 6 phần bài tập học theo SGK – Trang 128 Vở bài tập hoá 9 Câu 6 phần bài tập học theo SGK – Trang 128 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 6 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 128 VBT hoá 9. Khi lên men dung dịch loãng của rượu etylic, người ta được giấm ăn.....

Xem chi tiết
Câu 7*  phần bài tập học theo SGK – Trang 128 Vở bài tập hoá 9 Câu 7* phần bài tập học theo SGK – Trang 128 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 7* phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 128 VBT hoá 9.Cho 100 gam dung dịch CH3COOH 12% tác dụng vừa đủ với dung dịch NaHCO3 8,4%....

Xem chi tiết
Phần bài tập bổ sung – Trang 128 Vở bài tập hoá 9 Phần bài tập bổ sung – Trang 128 Vở bài tập hoá 9

Giải phần bài tập bổ sung – Trang 128 VBT hoá 9. Khi cho 14,8 gam CxHyCOOH tác dụng hết với NaOH thì thu được 19,2 gam muối....

Xem chi tiết
Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 129 Vở bài tập hoá 9 Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 129 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 129 VBT hoá 9. Hãy kể tên một số loại quả chín có chứa glucozơ.

Xem chi tiết
Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 129 Vở bài tập hoá 9 Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 129 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 129 VBT hoá 9. Chọn một thuốc thử để phân biệt các dung dịch sau bằng phương pháp ....

Xem chi tiết
Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 129 Vở bài tập hoá 9 Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 129 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 129 VBT hoá 9. Tính lượng glucozơ cần lấy để pha được 500 ml dung dịch glucozơ 5% có D ≈ 1,0 g/cm3

Xem chi tiết
Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 129 Vở bài tập hoá 9 Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 129 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 129 VBT hoá 9. Khi lên men glucozơ người ta thấy thoát ra 11,2 lít khí CO2, ở điều kiện tiêu chuẩn....

Xem chi tiết
Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 130 Vở bài tập hoá 9 Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 130 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 139 VBT hoá 9. Tính khối lượng Ag tạo ra khi cho 3,6 gam glucozo tác dụng hết với AgNO3 trong dd NH3...

Xem chi tiết
Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 131 Vở bài tập hoá 9 Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 131 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 131 VBT hoá 9.

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài