Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 124 Vở bài tập hoá 9


Giải câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 124 VBT hoá 9. Chất hữu cơ A, B có công thức phân tử là C2H4O2 và C2H6O....

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Chất hữu cơ A, B có công thức phân tử là C2H4O2 và C2H6O. Biết rằng từ B bằng 1 phản ứng có thể điều chế được A. Hãy xác định công thức cấu tạo của A, B.

Lời giải chi tiết:

B là C2H5OH

A là CH3COOH

PTHH: C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O

Câu 2

Chất hữu cơ X tan nhiều trong nước. Khi đốt cháy hoàn toàn X thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. Công thức của X là:

     A. CH4;           B. C2H4           C. C2H2           D. C2H5OH          E. CH3COOH

Lời giải chi tiết:

Vì khi đốt cháy hoàn toàn X thu được số mol CO2 bằng số mol H2O nên X có số nguyên tử H gấp 2 lần số nguyên tử C=> Loại A, C, D

Do X tan nhiều trong nước nên loại B

Chất X là CH3COOH

Đáp án E

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí