Bài tập 5 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2


Giải bài tập Điểm kiểm tra môn Tiếng Anh của lớp 7C được cho trong bảng tần số sau:

Đề bài

Điểm kiểm tra môn Tiếng Anh của lớp 7C được cho trong bảng tần số sau:

Giá trị (x)

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Tần số (n)

2

1

9

8

9

5

4

2

N = 40

 a) Dấu hiệu ở đây là gì ? Số các giá trị là bao nhiêu ?

b) Biểu diễn bằng biểu đồ hình chữ nhật.

Lời giải chi tiết

a) Dấu hiệu: điểm kiểm tra môn Tiếng Anh của lớp 7C. Số các giá trị là 8

b)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí