Bài tập 2 trang 23 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Một cửa hàng bán giảy ghi lại số đôi giày bán mỗi tháng trong bảng sau:

Đề bài

Một cửa hàng bán giảy ghi lại số đôi giày bán mỗi tháng trong bảng sau:

Tháng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Số giày bán (đôi)

20

40

60

50

120

80

100

120

80

50

120

90

a) Dấu hiệu mà cửa hàng quan tâm là gì và dấu hiệu đó có tất cả bao nhiêu giá trị ?

b) Có bao nhiêu giá trị khác nhau trong dãy giá trị của dấu hiệu đó ?

c) Viết các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tìm tần số của chúng ?

Lời giải chi tiết

a) Dấu hiệu: Số đôi giày bán mỗi tháng của một cửa hàng bán giày. Có tất cả 12 giá trị.

b) Có 7 giá trị khác nhau trong dãy giá trị của dấu hiệu là:

40; 50; 60; 80; 90; 100; 120

c) Tần số tương ứng của các giá trị lần lượt là: 1; 2; 1; 2; 1; 1; 4

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài tập – Chủ đề 7 : Phương pháp thu nhập, số liệu thống kê – Tần số - Biểu đồ

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.