Bài tập 4 trang 133 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1


Giải bài tập Cho hình 2, biết a // b. Hãy kể tên các cặp góc bằng nhau có trong hình.

Đề bài

Cho hình 2, biết a // b. Hãy kể tên các cặp góc bằng nhau có trong hình.

Lời giải chi tiết

Trong hình vẽ có các cặp góc bằng nhau là:

A1 và B3; A4 và B2 (so le trong);   

A1 và B1; A2 và B2; A3 và B3; A4 và B4 (đồng vị);

A1 và A3; A2 và A4; B1 và B3; B2 và \(B_{4} \)(đối đỉnh)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí