Bài tập 1 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1


Giải bài tập Tính:

Đề bài

Tính:

\(\eqalign{  & a)\,\,A = {{ - 2} \over 5} + \left( { - {2 \over 3}} \right) - \left( {{1 \over 2}} \right)  \cr  & b)\,\,B = \left( { - {3 \over 9}} \right).{3 \over {11}} - {6 \over 9}.{3 \over {11}} \cr} \)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)A = {{ - 2} \over 5} + \left( { - {2 \over 5}} \right) - \left( {{1 \over 2}} \right) = {{ - 24} \over {60}} - {{40} \over {60}} - {{30} \over {60}} = {{ - 94} \over {60}} =  - 1{{17} \over {30}}  \cr  & b)B = \left( { - {3 \over 9}} \right).{3 \over {11}} - {6 \over 9}.{3 \over {11}} = {3 \over {11}}.\left( { - {3 \over 9} - {6 \over 9}} \right) = {3 \over {11}}.( - 1) = {{ - 3} \over {11}} \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 18 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí