Bài 5 trang 80 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2


Giải bài tập Hãy viết một đa thức bậc 5 có ba hạng tử, hệ số tự do bằng 0.

Đề bài

Hãy viết một đa thức bậc 5 có ba hạng tử, hệ số tự do bằng 0.

Lời giải chi tiết

Một đa thức bậc 5 có ba hạng tử, hệ số tự do bằng 0 là: x5 – 2x3 + 10x.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí