Bài 19 trang 80 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2


Đề bài

Cho đa thức f(x) = ax2 + bx + c.

a) Tính f(0), f(1), f(-1).

b) Chứng tỏ rằng :

Nếu f(2) = 5 thì 4a + 2b + c – 5 = 0.

Lời giải chi tiết

a) f(x) = ax2 + bx + c

f(0) = a.02 + b.0 + c = c

f(1) = a.12 + b.1 + c = a + b + c

f(-1) = a.(-1)2 + b.(-1) + c = a – b + c

b) f(2) = 5

=> a.22 + b.2 + c = 5

=> 4a + 2b + c = 5

=> 4a + 2b + c -5 = 0

Vậy nếu f(2) = 5 thì 4a + 2b + c – 5 = 0.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.