Bài 3 trang 48 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1


Giải bài tập Tính giá trị biểu thức:

Đề bài

Tính giá trị biểu thức:

a) \(A = {x^2} + 9{y^2} - 6xy\) tại \(x = {2 \over 3}\) và \(y = {5 \over 9}\)

b) \(B = (x - 2y)({x^2} + 2xy + 4{y^2})\) tại \(x = 5\) và \(y = {3 \over 2}\).

Lời giải chi tiết

a) \(A = {x^2} + 9{y^2} - 6xy = {x^2} - 2.x.3y + {\left( {3y} \right)^2} = {\left( {x - 3y} \right)^2}\)

Giá trị của biểu thức A tại \(x = {2 \over 3};\,\,y = {5 \over 9}\) là \({\left( {{2 \over 3} - 3.{5 \over 9}} \right)^2} = {\left( { - 1} \right)^2} = 1\)

b)

\(\eqalign{  & B = \left( {x - 2y} \right)\left( {{x^2} + 2xy + 4{y^2}} \right)  \cr  & \,\,\,\,\, = \left( {x - 2y} \right)\left[ {{x^2} + x.2y + {{\left( {2y} \right)}^2}} \right]  \cr  & \,\,\,\, = {x^3} - {\left( {2y} \right)^3} = {x^3} - 8{y^3} \cr} \)

Giá trị của biểu thức B tại \(x = 5;\,\,y = {3 \over 2}\) là \({5^3} - 8{\left( {{3 \over 2}} \right)^3} = 125 - 8.{{27} \over 8} = 98\).

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.5 trên 10 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2021-2022, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài