Thử tài bạn trang 37 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2


Giải bài tập Tìm mốt của dấu hiệu “ số tiền đóng giúp đồng bào bị lũ lụt” trong bảng thống kê sai (đơn vị là nghìn đồng::

Đề bài

Tìm mốt của dấu hiệu “ số tiền đóng giúp đồng bào bị lũ lụt” trong bảng thống kê sai (đơn vị là nghìn đồng::

5

10

10

15

10

10

10

20

10

500

Em hãy lập bảng tần số và vẽ biểu đồ của dấu hiệu trên. Nhìn vào biểu đồ, em hãy chỉ ra cách để nhanh chóng tìm được Mốt của dấu hiệu trên biểu đồ hình chữ nhật cũng như trên biểu đồ hình quạt ?

Lời giải chi tiết

Mốt của dấu hiệu “số tiền đóng góp giúp đồng bào bị lũ lụt” là 10.

Bảng tần số

Số tiền (x)

Tần số (n)

5

1

10

6

15

1

20

1

500

1

 Biểu đồ hình chữ nhật

 

Để nhanh chóng tìm được Mốt của dấu hiệu trên biểu đồ hình chữ nhật, chúng ta tìm hình chữ nhật có chiều cao lớn nhất, trên biểu đồ hình quạt chúng ta tìm hình quạt lớn nhất.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí