Thử tài bạn 4 trang 66 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1


Giải bài tập Dũng và Thúy muốn làm mứt gừng theo công thức: cứ 3 phần gừng thì cần 2 phần đường. Hai bạn đã mua 6 kg gừng. Hỏi hai bạn cần mua bao nhiêu kilogam đường ?

Đề bài

Dũng và Thúy muốn làm mứt gừng theo công thức: cứ 3 phần gừng thì cần 2 phần đường. Hai bạn đã mua 6 kg gừng. Hỏi hai bạn cần mua bao nhiêu kilogam đường ?

Lời giải chi tiết

Gọi khối lượng đường mà hai bạn cần phải mua là x (kg) ( x > 0)

Do khối lượng gừng và khối lượng đường là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau nên ta có:

\({6 \over x} = {3 \over 2} \Rightarrow x = {{6.2} \over 3} = 4\)

Vậy khối lượng đường mà hai bạn cần phải mua là 4kg.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí