Thử tài bạn 3 trang 46 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1


Giải bài tập Tính

Đề bài

\(\sqrt {{{\left( { - 2} \right)}^2}}  = ?\)

Lời giải chi tiết

\(\sqrt {{{( - 2)}^2}}  = \sqrt 4  = 2\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí