Thử tài bạn 1 trang 35 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1


Giải bài tập Hai tỉ số

Đề bài

Hai tỉ số \({6 \over 5}:2\) và \({{12} \over 5}:4\) có lập được một tỉ lệ thức không ?

Lời giải chi tiết

Ta có: \({6 \over 5}:2 = {6 \over {5.2}} = {3 \over 5};{{12} \over 5}:4 = {{12} \over {5.4}} = {3 \over 5}.\)  Do đó \({6 \over 5}:2 = {{12} \over 5}:4\)

Vậy hai tỉ số \({6 \over 5}:2\)  và \({{12} \over 5}:4\)  lập thành một tỉ lệ thức.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí