Hoạt động 5 trang 122 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1


Giải bài tập Em hãy: - Vẽ hai đường thẳng a và b song song với nhau.

Đề bài

Em hãy:

- Vẽ hai đường thẳng a và b song song với nhau.

- Vẽ đường thẳng c cắt đường thẳng a và b lần lượt tại A và B.

a) Đo một cặp góc so le trong, so sánh cặp góc này.

b) Đo một cặp góc đồng vị, so sánh cặp góc này.

c) Đo một cặp góc trong cùng phía, tính tổng số đo cặp góc này.

Lời giải chi tiết

 

a)Đo một cặp góc so le trong \(\widehat {{A_1}} = {50^0},\widehat {{B_3}} = {50^0}\)

So sánh cặp góc này \(\widehat {{A_1}} = \widehat {{B_3}}\)

b) Đo một cặp góc đồng vị \(\widehat {{A_1}} = {50^0},\widehat {{B_1}} = {50^0}\)

So sánh cặp góc này \(\widehat {{A_1}} = \widehat {{B_1}}\)

c) Đo một cặp góc trong cùng phía \(\widehat {{A_1}} = {50^0},\widehat {{B_4}} = {130^0}\)

Tính tổng số đo cặp góc này \(\widehat {{A_1}} + \widehat {{B_4}} = 50 + 130 = {180^0}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí