Hoạt động 4 trang 72 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1


Giải bài tập Quan sát các công thức sau:

Đề bài

Quan sát các công thức sau:

Stt

Công thức

1

\(s = {{20} \over m}\)

2

\(t = {{100} \over v}\)

3

\(z = {{12} \over b}\)

 

Bạn Hùng có nhận xét:

“Các công thức này đều có điểm giống nhau là: Đại lượng này bằng một hằng số khác 0 chia cho đại lượng kia”.

Bạn Dũng lại có nhận xét:

“Các  công thức này đều có điểm giống nhau là: Tích hai đại lượng luôn bằng một hằng số khác 0”.

Em hãy đọc giá trị của hằng số tương ứng trong từng công thức.

Lời giải chi tiết

Hằng số ở các công thức 1) 2) 3) lần lượt là 20; 100; 12.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí