Hoạt động 4 trang 72 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Bình chọn:
3 trên 5 phiếu

Giải bài tập Quan sát các công thức sau:

Quan sát các công thức sau:

Stt

Công thức

1

\(s = {{20} \over m}\)

2

\(t = {{100} \over v}\)

3

\(z = {{12} \over b}\)

 

Bạn Hùng có nhận xét:

“Các công thức này đều có điểm giống nhau là: Đại lượng này bằng một hằng số khác 0 chia cho đại lượng kia”.

Bạn Dũng lại có nhận xét:

“Các  công thức này đều có điểm giống nhau là: Tích hai đại lượng luôn bằng một hằng số khác 0”.

Em hãy đọc giá trị của hằng số tương ứng trong từng công thức.

Lời giải:

Hằng số ở các công thức 1) 2) 3) lần lượt là 20; 100; 12.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - 1. Đại lượng tỉ lệ nghịch

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.