Bài 8 trang 6 SBT toán 9 tập 2


Giải bài 8 trang 6 sách bài tập toán 9. Hãy kiểm tra xem mỗi cặp số sau có phải là một nghiệm của hệ phương trình tương ứng hay không: a) (-4;5); 7x-5y=-53 và -2x+9y=53 ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hãy kiểm tra xem mỗi cặp số sau có phải là một nghiệm của hệ phương trình tương ứng hay không:

LG a

\( (-4 ; 5) ,\)

\(\left\{ \matrix{
7x - 5y = - 53 \hfill \cr 
- 2x + {\rm{9}}y = 53 \hfill \cr} \right.\)

Phương pháp giải:

Sử dụng:

Ta thay giá trị \(x\) và \(y \) vào từng phương trình của hệ. Nếu cặp số \(( x;y)\) thỏa mãn cả hai phương trình của hệ thì cặp số đó là một nghiệm của hệ phương trình đã cho.

Lời giải chi tiết:

Thay \(x = -4 ; y = 5\) vào từng phương trình của hệ:

+) \(7.(-4) – 5.5 =-53 \Leftrightarrow  -53 = -53\) (luôn đúng)

+) \(-2. (-4) + 9.5 =53 \Leftrightarrow 53=53\) (luôn đúng)

Vậy cặp \((-4 ; 5)\) là nghiệm của hệ phương trình

\(\left\{ \matrix{
{7x - 5y = - 53} \cr 
{ - 2x + 9y = 53}\hfill \cr} \right.\)

LG b

\( (3 ; -11),\)

\(\left\{ \matrix{
{0,2x + 1,7y = - 18,1} \cr 
{3,2x - y = 20,6} \hfill \cr} \right.\)

Phương pháp giải:

Sử dụng:

Ta thay giá trị \(x\) và \(y \) vào từng phương trình của hệ. Nếu cặp số \(( x;y)\) thỏa mãn cả hai phương trình của hệ thì cặp số đó là một nghiệm của hệ phương trình đã cho.

Lời giải chi tiết:

Thay \(x = 3 ; y = -11 \) vào từng phương trình của hệ:

+) \(0,2.3 + 1,7 .(-11) = -18,1 \\ \Leftrightarrow -18,1 =-18,1 \)(luôn đúng)

+) \(3,2.3 -(- 11) = 20,6 \Leftrightarrow 20,6 = 20,6\) (luôn đúng)

Vậy cặp \((3 ; -11)\) là nghiệm của hệ phương trình

\( \left\{ \matrix{
{0,2x + 1,7y = - 18,1} \cr 
{3,2x - y = 20,6}\hfill \cr} \right.\)

LG c

\( (1,5 ; 2), (3 ; 7),\)

\(\left\{ \matrix{
{10x - 3y = 9} \cr 
{ - 5x + 1,5y = - 4,5}\hfill \cr} \right.\)

Phương pháp giải:

Sử dụng:

Ta thay giá trị \(x\) và \(y \) vào từng phương trình của hệ. Nếu cặp số \(( x;y)\) thỏa mãn cả hai phương trình của hệ thì cặp số đó là một nghiệm của hệ phương trình đã cho.

Lời giải chi tiết:

Thay \(x = 1,5 ; y = 2 \) vào từng phương trình của hệ:

+) \(10.1,5 – 3.2 =9 \Leftrightarrow 9 = 9\) (luôn đúng)

+) \(-5.1,5 + 1,5.2 =-4,5 \\ \Leftrightarrow -4,5 = -4,5\) (luôn đúng)

Vậy cặp \( (1,5;2)\) là nghiệm của hệ phương trình

\(\left\{ \matrix{
{10x - 3y = 9} \cr 
{ - 5x + 1,5y = - 4,5}\hfill \cr} \right.\)

Thay \(x = 3 ; y = 7\) vào từng phương trình của hệ:

\(10.3 – 3.7 =9 \Leftrightarrow 9 = 9\) (luôn đúng)

\(-5.3 +1,5.7 =-4,5 \\ \Leftrightarrow -4,5 = -4,5\)(luôn đúng)

Vậy cặp \((3 ; 7)\) là nghiệm của hệ phương trình

\(\left\{ \matrix{
{10x - 3y = 9} \cr 
{ - 5x + 1,5y = - 4,5}\hfill \cr} \right.\)

LG d

\( (1 ; 8),\)

\(\left\{ \matrix{
{5x + 2y = 9} \cr 
{x - 14y = 5}\hfill \cr} \right.\)

Phương pháp giải:

Sử dụng: 

Ta thay giá trị \(x\) và \(y \) vào từng phương trình của hệ. Nếu cặp số \(( x;y)\) thỏa mãn cả hai phương trình của hệ thì cặp số đó là một nghiệm của hệ phương trình đã cho.

Lời giải chi tiết:

Thay \( x = 1 ; y = 8\) vào phương trình thứ nhất của hệ:

\(5.1 + 2.8 =9 \Leftrightarrow 21 = 9\) (vô lí)

Vậy cặp \((1 ; 8)\) không phải là nghiệm của hệ phương trình

\(\left\{ \matrix{
{5x + 2y = 9} \cr 
{x - 14y = 5}\hfill \cr} \right.\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài