Bài 7.2 phần bài tập bổ sung trang 168 SBT toán 9 tập 1


Tổng hợp đề thi vào 10 tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc

Toán - Văn - Anh

Đề bài

Cho hai đường tròn \((O)\) và \((O')\) cắt nhau tại \(A\) và \(B.\) Một đường thẳng vuông góc với \(AB\) tại \(B\) cắt các đường tròn \((O)\) và \((O')\) theo thứ tự tại \(C\) và \(D\) ( khác \(B\)). Chứng minh rằng \(OO’ =\displaystyle {1 \over 2}CD\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng kiến thức:

+) Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông là trung điểm cạnh huyền.

+) Đường trung bình của tam giác thì song song với cạnh thứ ba và bằng nửa cạnh ấy.

Lời giải chi tiết

Vì \(\widehat {ABC} = 90^\circ \) nên tam giác ABC vuông tại B có O là tâm đường tròn ngoại tiếp, do đó \(A, O, C\) thẳng hàng.

Vì \(\widehat {ABD} = 90^\circ \) nên tam giác ABD vuông tại B có O' là tâm đường tròn ngoại tiếp, do đó \(A, O', D\) thẳng hàng.

Trong \(∆ACD\), có: 

\(O\) là trung điểm của \(AC\)

\(O'\) là trung điểm của \(AD\)

\(\Rightarrow OO'\) là đường trung bình của \(∆ACD\) nên \(OO’ =\displaystyle {1 \over 2}CD\).

Chú ý:  2 trường hợp hình vẽ đều được chứng minh như trên.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 7.1 phần bài tập bổ sung trang 168 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 7.1 phần bài tập bổ sung trang 168 sách bài tập toán 9. Cho h.bs.23, trong đó OA = 3, O'A = 2, AB = 5. Độ dài AC bằng:...

 • Bài 70 trang 168 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 70 trang 168 sách bài tập toán 9. Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A và B. Dây AC của đường tròn (O) tiếp xúc với đường tròn (O’) tại A...

 • Bài 69 trang 168 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 69 trang 168 sách bài tập toán 9. Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A và B, trong đó O’ nằm trên đường tròn (O). Kẻ đường kính O’OC của đường tròn (O)...

 • Bài 68 trang 168 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 68 trang 168 sách bài tập toán 9. Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A và B. Gọi I là trung điểm của OO’. Qua A vẽ đường thẳng vuông góc với IA, cắt các đường tròn (O) và (O’) tại C và D (khác A). Chứng minh rằng AC = AD.

 • Bài 67 trang 167 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 67 trang 167 sách bài tập toán 9. Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A và B. Kẻ các đường kính AOC, AO’D. Chứng minh rằng ba điểm C, B, D thẳng hàng và AB ⊥ CD.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.