Bài 50 trang 13 SBT toán 8 tập 1


Giải bài 50 trang 13 sách bài tập toán 8. Tìm thương Q và dư R sao cho A= B.Q + R...

Đề bài

Cho hai đa thức A=\({x^4} - 2{x^3} + {x^2} + 13x - 11\)   và  \(B={x^2} - 2x + 3\)

Tìm thương \(Q\) và dư \(R\) sao cho:  \(A= B.Q + R.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện phép tính chia như phép chia các số tự nhiên.

Lời giải chi tiết

Ta có thương \(Q= x^2-2\) và dư  \(R=9x - 5\)

Vậy \({x^4} - 2{x^3} + {x^2} + 13x – 11\)\(=({x^2} - 2x + 3)\left( {{x^2} - 2} \right) + \left( {9x - 5} \right)\) 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 34 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí