Bài 48 trang 13 SBT toán 8 tập 1


Giải bài 48 trang 13 sách bài tập toán 8. Làm tính chia:...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Làm tính chia:

LG a

\(\) \(\left( {6{x^2} + 13x - 5} \right):\left( {2x + 5} \right)\)

Phương pháp giải:

Sắp xếp đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến rồi mới thực hiện phép tính

Đặt phép tính chia đa thức một biến đã sắp xếp tương tự như phép chia số tự nhiên.

Lời giải chi tiết:

Vậy: \(\left( {6{x^2} + 13x - 5} \right):\left( {2x + 5} \right)\)\(=3x-1\)

LG b

\(\) \(\left( {{x^3} - 3{x^2} + x - 3} \right):\left( {x - 3} \right)\)

Phương pháp giải:

Sắp xếp đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến rồi mới thực hiện phép tính

Đặt phép tính chia đa thức một biến đã sắp xếp tương tự như phép chia số tự nhiên.

Lời giải chi tiết:

Vậy \(\left( {{x^3} - 3{x^2} + x - 3} \right):\left( {x - 3} \right)\)\(=x^2+1\)

LG c

\(\)\(\left( {2{x^4} + {x^3} - 5{x^2} - 3x - 3} \right):\left( {{x^2} - 3}\right)\)  

Phương pháp giải:

Sắp xếp đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến rồi mới thực hiện phép tính

Đặt phép tính chia đa thức một biến đã sắp xếp tương tự như phép chia số tự nhiên.

Lời giải chi tiết:

Vậy \(\left( {2{x^4} + {x^3} - 5{x^2} - 3x - 3} \right):\left( {{x^2} - 3}\right)\)\(=2x^2+x+1\)  

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 36 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.