Bài 12.2 phần bài tập bổ sung trang 13 SBT toán 8 tập 1


Giải bài 12.2 phàn bài tập bổ sung trang 13 sách bài tập toán 8. Kết quả phép tính (x^3+ 8):(x + 2) là:...

Đề bài

Kết quả phép tính \(\left( {{x^3} + 8} \right):\left( {x + 2} \right)\) là:

\(A.\) \({x^2} + 4\)

\(B.\) \({\left( {x + 2} \right)^2}\)

\(C.\) \({x^2} + 2x + 4\)

\(D.\) \({x^2} - 2x + 4\)

Hãy chọn kết quả đúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta có thể phân tích đa thức bị chia thành nhân tử, rồi từ đó suy ra đa thức thương.

Lời giải chi tiết

Ta có: \(x^3 + 8 =x^3+2^3\)\(=(x+2)(x^2-2x+4)\)

\(\Rightarrow \left( {{x^3} + 8} \right):\left( {x + 2} \right)\)\(=(x+2)(x^2-2x+4):(x+2)\)\(=x^2-2x+4\) 

Vậy chọn \(D.\) \({x^2} - 2x + 4\)

Cách khác:  

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 12 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí