Bài 12.1 phần bài tập bổ sung trang 13 SBT toán 8 tập 1


Giải bài 12.1 phần bài tập bổ sung trang 13 sách bài tập toán 8. Kết quả của phép tính (8x^3 - 1):(1 - 2x)là:...

Đề bài

Kết quả của phép tính \(\left( {8{x^3} - 1} \right):\left( {1 - 2x} \right)\) là:

\(A.\) \(4{x^2} - 2x - 1\)

\(B.\) \(- 4{x^2} - 2x - 1\)

\(C.\) \(4{x^2} + 2x + 1\)

\(D.\) \(4{x^2} - 2x + 1\)

Hãy chọn kết quả đúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta có thể phân tích đa thức bị chia thành nhân tử rồi từ đó suy ra đa thức thương.

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\left( {8{x^3} - 1} \right)=(2x-1)(4x^2+2x+1)\)\(=-(1-2x)(4x^2+2x+1)\)

\(\Rightarrow\left( {8{x^3} - 1} \right):\left( {1 - 2x} \right)\)\(=-(1-2x)(4x^2+2x+1):\left( {1 - 2x} \right)\)\(=-(4x^2+2x+1)\)\(= - 4{x^2} - 2x - 1\)

Vậy chọn \(B.\) \( - 4{x^2} - 2x - 1\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 12 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí