Bài 49 trang 13 SBT toán 8 tập 1


Giải bài 49 trang 13 sách bài tập toán 8. Sắp xếp các đa thức sau theo lũy thừa giảm của biến rồi thực hiện phép chia:...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Sắp xếp các đa thức sau theo lũy thừa giảm của biến rồi thực hiện phép chia:

LG a

\(\) \(\left( {12{x^2} - 14x + 3 - 6{x^3} + {x^4}} \right)\)\(:\left( {1 - 4x + {x^2}} \right)\)

Phương pháp giải:

Sắp xếp các đa thức theo lũy thừa giảm dần của cùng một biến và thực hiện phép tính chia như phép chia các số tự nhiên.

Lời giải chi tiết:

LG b

\(\) \(\left( {{x^5} - {x^2} - 3{x^4} + 3x + 5{x^3} - 5} \right)\)\(:\left( {5 + {x^2} - 3x} \right)\)

Phương pháp giải:

Sắp xếp các đa thức theo lũy thừa giảm dần của cùng một biến và thực hiện phép tính chia như phép chia các số tự nhiên.

Lời giải chi tiết:

LG c

\(\) \(\left( {2{x^2} - 5{x^3} + 2x + 2{x^4} - 1} \right)\)\(:\left( {{x^2} - x - 1} \right)\)

Phương pháp giải:

Sắp xếp các đa thức theo lũy thừa giảm dần của cùng một biến và thực hiện phép tính chia như phép chia các số tự nhiên.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 35 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí