Bài 4 trang 6 SBT toán 9 tập 2


Giải bài 4 trang 6 sách bài tập toán 9. Phương trình nào sau đây xác định 1 hàm số dạng y = ax + b? a) 5x-y=7; b) 3x + 5y = 10; c) 0x+3y=-1;...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phương trình nào sau đây xác định một hàm số dạng \(\displaystyle y = ax + b\)?

LG a

\(\displaystyle 5x – y = 7\)

Phương pháp giải:

Sử dụng:

- Biến đổi phương trình đã cho về dạng \(y = ax + b\). Sau đó xác định \(a,b\). 

Lời giải chi tiết:

\(\displaystyle 5x - y = 7 \Leftrightarrow y = 5x - 7\).

Phương trình trên xác định một hàm số dạng \(\displaystyle y = ax + b\) với \(\displaystyle a = 5\) ; \(\displaystyle b = -7\) 

LG b

\(\displaystyle 3x + 5y = 10\) 

Phương pháp giải:

Sử dụng:

- Biến đổi phương trình đã cho về dạng \(y = ax + b\). Sau đó xác định \(a,b\). 

Lời giải chi tiết:

\(\displaystyle \displaystyle 3x + 5y = 10\)\(\Leftrightarrow 5y =  - 3x + 10\)\( \displaystyle \Leftrightarrow y =  - {3 \over 5}x + 2\).

Phương trình trên xác định một hàm số  dạng \(y = ax + b\) với \(\displaystyle a =  - {3 \over 5};b = 2\)

LG c

\(\displaystyle 0x + 3y  = -1\)

Phương pháp giải:

Sử dụng:

- Biến đổi phương trình đã cho về dạng \(y = ax + b\). Sau đó xác định \(a,b\). 

Lời giải chi tiết:

\(\displaystyle 0x + 3y =  - 1 \Leftrightarrow y =  - {1 \over 3}\).

Phương trình trên xác định một hàm số dạng \(y = ax + b\) với \(\displaystyle a = 0;b =  - {1 \over 3}\)

LG d

\(\displaystyle 6x – 0y = 18\)

Phương pháp giải:

Sử dụng:

- Biến đổi phương trình đã cho về dạng \(y = ax + b\). Sau đó xác định \(a,b\). 

Lời giải chi tiết:

\(\displaystyle 6x - 0y = 18 \Leftrightarrow x = 3\).

Phương trình trên không xác định hàm số dạng \(y = ax + b\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay
Gửi bài