Bài 4 trang 6 SBT toán 9 tập 2


Giải bài 4 trang 6 sách bài tập toán 9. Phương trình nào sau đây xác định 1 hàm số dạng y = ax + b? a) 5x-y=7; b) 3x + 5y = 10; c) 0x+3y=-1;...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phương trình nào sau đây xác định một hàm số dạng \(\displaystyle y = ax + b\)?

LG a

\(\displaystyle 5x – y = 7\)

Phương pháp giải:

Sử dụng:

- Biến đổi phương trình đã cho về dạng \(y = ax + b\). Sau đó xác định \(a,b\). 

Lời giải chi tiết:

\(\displaystyle 5x - y = 7 \Leftrightarrow y = 5x - 7\).

Phương trình trên xác định một hàm số dạng \(\displaystyle y = ax + b\) với \(\displaystyle a = 5\) ; \(\displaystyle b = -7\) 

LG b

\(\displaystyle 3x + 5y = 10\) 

Phương pháp giải:

Sử dụng:

- Biến đổi phương trình đã cho về dạng \(y = ax + b\). Sau đó xác định \(a,b\). 

Lời giải chi tiết:

\(\displaystyle \displaystyle 3x + 5y = 10\)\(\Leftrightarrow 5y =  - 3x + 10\)\( \displaystyle \Leftrightarrow y =  - {3 \over 5}x + 2\).

Phương trình trên xác định một hàm số  dạng \(y = ax + b\) với \(\displaystyle a =  - {3 \over 5};b = 2\)

LG c

\(\displaystyle 0x + 3y  = -1\)

Phương pháp giải:

Sử dụng:

- Biến đổi phương trình đã cho về dạng \(y = ax + b\). Sau đó xác định \(a,b\). 

Lời giải chi tiết:

\(\displaystyle 0x + 3y =  - 1 \Leftrightarrow y =  - {1 \over 3}\).

Phương trình trên xác định một hàm số dạng \(y = ax + b\) với \(\displaystyle a = 0;b =  - {1 \over 3}\)

LG d

\(\displaystyle 6x – 0y = 18\)

Phương pháp giải:

Sử dụng:

- Biến đổi phương trình đã cho về dạng \(y = ax + b\). Sau đó xác định \(a,b\). 

Lời giải chi tiết:

\(\displaystyle 6x - 0y = 18 \Leftrightarrow x = 3\).

Phương trình trên không xác định hàm số dạng \(y = ax + b\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài