Bài 3.10 phần bài tập bổ sung trang 116 SBT toán 9 tập 2


Đề bài

Tam giác đều \(ABC\) nội tiếp đường tròn tâm \(O\) bán kính \(R.\) Khi đó, \(\widehat {BOC}\) có số đo bằng bao nhiêu\(?\)

\((A)\) \(   60^\circ ;   \)                \((B)\) \(   120^\circ ;   \)  

\((C)\) \(   240^\circ ;   \)              \( (D)\) Không tính được.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta sử dụng kiến thức: 

+) Trong một đường tròn, số đo góc nội tiếp bằng nửa số đo của góc ở tâm chắn cùng chắn một cung.

Lời giải chi tiết

Xét đường tròn \((O),\) ta có: \(\widehat{BAC}=\dfrac{1}{2}\widehat{BOC}\) (số đo góc nội tiếp bằng nửa số đo của góc ở tâm chắn cùng chắn một cung)

Nên \(\widehat{BOC}=2\widehat{BAC}=2.60^\circ=120^\circ\)

Vậy chọn  \((B)\) \(   120^\circ   \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.