Bài tập 18 trang 71 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Tam giác ABC có đường cao AH. Đường thẳng d // BC cắt các cạnh AB, AC và đường cao AH theo thứ tự tại các điểm B’, C’ và H’ (xem hình vẽ).

Đề bài

Tam giác ABC có đường cao AH. Đường thẳng d // BC cắt các cạnh AB, AC và đường cao AH theo thứ tự tại các điểm B’, C’ và H’ (xem hình vẽ).

a) Chứng minh rằng: \({{AH'} \over {AH}} = {{B'C'} \over {BC}}\)

b) Áp dụng: Cho biết \(AH' = {1 \over 3}AH\) và diện tích tam giác ABC là 67,5 cm2. Tính diện tích tam giác AB’C’.

Lời giải chi tiết

a) ∆ABC có \(H'C'//HC\) \((d//BC,H',C' \in d,H \in BC)\)

\( \Rightarrow {{AH'} \over {AH}} = {{AC'} \over {AC}}\) (định lý Thales) (1)

∆ABC có \(B'C'//BC(d//BC;B',C' \in d)\)

\( \Rightarrow {{AC'} \over {AC}} = {{B'C'} \over {BC}}\) (hệ quả của định lý Thales) (2)

Từ (1) và (2) suy ra \({{AH'} \over {AH}} = {{B'C'} \over {BC}}\)

b) Ta có

\(\left\{ \matrix{  AH \bot BC(AH\,là\,đường\,cao) \hfill \cr  B'C'//BC \hfill \cr}  \right.\)\(\, \Rightarrow AH \bot B'C' \)

\(\Rightarrow AH' \bot B'C'(H' \in AH)\)

Vì \(AH' = {1 \over 3}AH \Rightarrow {{AH'} \over {AH}} = {1 \over 3} \)

\(\Rightarrow {{B'C'} \over {BC}} = {{AH'} \over {AH}} = {1 \over 3}\)

Ta có: \({{{S_{AB'C'}}} \over {{S_{ABC}}}} = {{{1 \over 2}AH'.B'C'} \over {{1 \over 2}AH.BC}} = {{AH'} \over {AH}}.{{B'C'} \over {BC}} \)\(\,= {1 \over 3}.{1 \over 3} = {1 \over 9}\)

\(\Rightarrow {{{S_{AB'C'}}} \over {67,5}} = {1 \over 9}\)

Do đó \({S_{AB'C'}} = {{67,5} \over 9} = 7,5(c{m^2})\)

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Luyện tập - Chủ đề 1 : Định lí Thales

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu