Bài tập 10 trang 41 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Điểm kiểm tra môn Tiếng anh của học sinh lớp 7C được cô giáo ghi lại trong bảng tần số sau:

Đề bài

Điểm kiểm tra môn Tiếng anh  của học sinh lớp 7C được cô giáo ghi lại trong bảng tần số sau:

Giá trị (x)

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Tần số (n)

2

1

9

8

9

5

4

2

N = 40

a) Tính số trung bình cộng

b) Tìm mốt của dấu hiệu

c) Có bao nhiêu bạn đạt điểm 7 ?

d) Số học sinh đạt điểm 8 trở lên chiếm tỉ lệ bao nhiêu ?

Lời giải chi tiết

a)

Giá trị (x)

Tần số (n)

Các tích (x.n)

Trung bình cộng

3

2

6

 

 

 

\(\overline X  = {{262} \over {40}} = 6,55\)

4

1

4

5

9

45

6

8

48

7

9

63

8

5

40

9

4

36

10

2

20

 

N = 40

Tổng S = 262

 b) Mốt của dấu hiệu là 5; 7.

c) Có 9 bạn đạt điểm 7.

d) Số học sinh đạt điểm 8 trở lên là 5 + 4 + 2 = 11 (học sinh), chiếm tỉ lệ là: 11:40 = 27,5% (học sinh cả lớp).

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Luyện tập - Chủ đề 8 : Trung bình cộng – Mốt

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.