Bài 63 trang 131 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao


Xét vị trí tương đối giữa đường thẳng d

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Xét vị trí tương đối giữa đường thẳng d và mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\) cho bởi các phương trình sau:

LG a

\(\eqalign{\;d:{{x - 12} \over 4} = {{y - 9} \over 3} = {{z - 1} \over 1},\cr&\;\;\;\;\;\left( \alpha  \right):3x + 5y - z -2= 0\cr} \)

Giải chi tiết:

Đường thẳng d đi qua điểm Mo ( 12 ; 9 ; 1) và có vectơ chỉ phương \(\overrightarrow u \) (4 ; 3 ; 1). Mặt phẳng (\(\alpha \)) có vectơ pháp tuyến  \(\overrightarrow n \) (3 ; 5 ; -1).

Vì \(\overrightarrow u \).\(\overrightarrow n \) = 26 \( \ne \) 0 nên d cắt (\(\alpha \)).

LG b

\(\eqalign{\;d:{{x + 1} \over 2} = {{y - 3} \over 4} = {z \over 3},\cr&\;\;\;\;\;\left( \alpha  \right):3x - 3y +2z -5 = 0\cr} \)

Giải chi tiết:

d song song với (\(\alpha \)).

LG c

\(\eqalign{\;d:{{x - 9} \over 8} = {{y - 1} \over 2} = {{z - 3} \over 3},\cr&\;\;\;\;\;\left( \alpha  \right):x + 2y -4 z +1 = 0\cr} \)

Giải chi tiết:

d nằm trong (\(\alpha \)).

LG d

\(\eqalign{\;d:{{x - 7} \over 5} = {{y - 1} \over 1} = {{z - 5} \over 4},\cr&\;\;\;\;\;\left( \alpha  \right):3x - y + 2z - 5 = 0; \cr} \)

Giải chi tiết:

d cắt (\(\alpha \)).

LG e

d’ là giao tuyến của hai mặt phẳng :

\(\left( P \right):3x + 5y + 7z + 16 = 0\) và \(\left( Q \right):2x - y + z - 6 = 0.\)

\(\left( \alpha  \right):5x - z - 4 = 0.\)

Giải chi tiết:

d cắt (\(\alpha \)).

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài