Ôn tập chương III - Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 3.63 trang 152 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 3.63 trang 152 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tìm nguyên hàm của các hàm số sau bằng phương pháp biến đổi:

Xem chi tiết
Câu 3.64 trang 152 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 3.64 trang 152 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tìm nguyên hàm của các hàm số sau bằng phương pháp lấy nguyên hàm từng phần:

Xem chi tiết
Câu 3.65 trang 152 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 3.65 trang 152 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Bằng cách phối hợp hai phương pháp biến đổi số và lấy nguyên hàm từng phần, tìm

Xem chi tiết
Câu 3.66 trang 152 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 3.66 trang 152 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Giá trị trung bình của hàm số

Xem chi tiết
Câu 3.67 trang 153 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 3.67 trang 153 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tìm đạo hàm các hàm số sau:

Xem chi tiết
Câu 3.68 trang 153 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 3.68 trang 153 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tính các tích phân sau:

Xem chi tiết
Câu 3.69 trang 153 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 3.69 trang 153 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tìm

Xem chi tiết
Câu 3.70 trang 153 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 3.70 trang 153 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi:

Xem chi tiết
Câu 3.71 trang 153 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 3.71 trang 153 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay quanh trục hoành mỗi hình phẳng giới hạn bởi các đường sau:

Xem chi tiết
Câu 3.72 trang 154 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 3.72 trang 154 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay quanh trục tung mỗi hình phẳng giới hạn bởi các đường sau:

Xem chi tiết
Câu 3.73 trang 154 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 3.73 trang 154 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Cho hàm số

Xem chi tiết


Gửi bài