Bài 5: Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1.36 trang 17 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.36 trang 17 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Tìm tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị các hàm số sau:...

Xem lời giải

Bài 1.37 trang 17 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.37 trang 17 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Tìm tiệm cận đứng và tiệm cận xiên của đồ thị các hàm số sau: ...

Xem lời giải

Bài 1.38 trang 18 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.38 trang 18 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Tìm các đường tiệm cận của đồ thị các hàm số sau: ...

Xem lời giải

Bài 1.39 trang 18 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.39 trang 18 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Tìm các đường tiệm của đồ thị các hàm số sau: ...

Xem lời giải

Bài 1.40 trang 18 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.40 trang 18 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Xác định giao điểm I của hai đường tiệm cận của đường cong...

Xem lời giải

Bài 1.41 trang 18 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.41 trang 18 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Xác định giao điểm I của hai đường tiệm cận của đường cong...

Xem lời giải

Bài 1.42 trang 18 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.42 trang 18 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Xác định giao điểm I của hai đường tiệm cận của đường cong...

Xem lời giải