Ôn tập chương 1: Khối đa diện và thể tích của chúng

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 55 trang 12 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 55 trang 12 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 55 trang 12 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho phép dời hình f ...

Xem chi tiết
Bài 56 trang 12 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 56 trang 12 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 56 trang 12 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho hình chóp cụt đều có hai đáy ...

Xem chi tiết
Bài 57 trang 12 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 57 trang 12 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 57 trang 12 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Người ta gọt một khối lập phương bằng gỗ ...

Xem chi tiết
Bài 58 trang 13 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 58 trang 13 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 58 trang 13 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho đường tròn đường kính ...

Xem chi tiết
Bài 59 trang 13 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 59 trang 13 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 59 trang 13 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Các cạnh bên của hình chóp O.ABC ...

Xem chi tiết
Bài 60 trang 13 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 60 trang 13 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 60 trang 13 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Trên nửa đường tròn đường kính AB=2R...

Xem chi tiết
Bài 61 trang 13 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 61 trang 13 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 61 trang 13 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD ...

Xem chi tiết
Bài 62 trang 14 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 62 trang 14 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 62 trang 14 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho hình tứ diện ABCD,...

Xem chi tiết
Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 trang 14 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 trang 14 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 trang 14 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Mỗi đỉnh của hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất :...

Xem chi tiết
Bài 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 trang 16 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 trang 16 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 trang 16 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Hình hộp đứng ABCD.A’B’C’D’ có đáy là một hình thoi với diện tích S1...

Xem chi tiết


Gửi bài