Bài 2: Phép đối xứng qua mặt phẳng và sự bằng nhau của các khối đa diện

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 5 trang 6 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 5 trang 6 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 5 trang 6 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Tìm tất cả các mặt phẳng đối xứng của hình tứ diện đều ABCD.

Xem chi tiết
Bài 6 trang 6 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 6 trang 6 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 6 trang 6 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho hình tứ diện đều ABCD...

Xem chi tiết
Bài 7 trang 6 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 7 trang 6 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 7 trang 6 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho mặt phẳng ...

Xem chi tiết
Bài 8 trang 6 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 8 trang 6 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 8 trang 6 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Phép biến hình biến mỗi điểm M ...

Xem chi tiết
Bài 9 trang 6 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 9 trang 6 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 9 trang 6 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho tứ diện ABCD...

Xem chi tiết
Bài 10 trang 7 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 10 trang 7 SBT Hình học 12 Nâng cao

Bài 10 trang 7 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho hai tứ diện ...

Xem chi tiết
Bài 11 trang 7 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 11 trang 7 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 11 trang 7 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Chứng minh rằng phép dời hình biến một mặt cầu thành một mặt cầu có cùng bán kính.

Xem chi tiết
Bài 12 trang 7 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 12 trang 7 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 12 trang 7 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho hai điểm phân biệt A, B...

Xem chi tiết
Bài 13 trang 7 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 13 trang 7 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 13 trang 7 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho tam giác ABC ...

Xem chi tiết
Bài 14 trang 7 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 14 trang 7 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 14 trang 7 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho tứ diện đều ABCD ...

Xem chi tiết
Bài 15 trang 7 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 15 trang 7 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 15 trang 7 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Chứng minh rằng:...

Xem chi tiết


Gửi bài