CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 115 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao Bài 1 trang 115 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Cho ba vectơ

Xem chi tiết
Bài 2 trang 116 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao Bài 2 trang 116 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Trong các vec tơ sau đây

Xem chi tiết
Bài 3 trang 116 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao Bài 3 trang 116 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Cho vectơ

Xem chi tiết
Bài 4 trang 116 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao. Bài 4 trang 116 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao.

a)Cho

Xem chi tiết
Bài 5 trang 116 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao Bài 5 trang 116 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Bộ ba điểm A, B, C nào sau đây thẳng hàng ?

Xem chi tiết
Bài 6 trang 116 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao Bài 6 trang 116 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

a)Cho ba điểm A(2;5;3),B(0;1;2),C=(x;y;6).

Xem chi tiết
Bài 7 trang 116 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao Bài 7 trang 116 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Chứng minh bốn điểm

Xem chi tiết
Bài 8 trang 117 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao Bài 8 trang 117 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

a)Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ biết

Xem chi tiết
Bài 9 trang 117 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao Bài 9 trang 117 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Tính

Xem chi tiết
Bài 10 trang 117 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao Bài 10 trang 117 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Tính

Xem chi tiết
Bài 11 trang 117 Sách bài tập hình học lớp 12 nâng cao Bài 11 trang 117 Sách bài tập hình học lớp 12 nâng cao

Chứng tỏ bốn điểm sau đây

Xem chi tiết
Bài 12 trang 117 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao Bài 12 trang 117 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Chứng tỏ tám điểm sau đây

Xem chi tiết
Bài 13 trang 117 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao Bài 13 trang 117 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

a)Tìm trên trục Oy

Xem chi tiết
Bài 14 trang 117 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao Bài 14 trang 117 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Cho hai điểm

Xem chi tiết
Bài 15 trang 117 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao Bài 15 trang 117 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Xét sự đồng phẳng của ba vectơ

Xem chi tiết
Bài 16 trang 118 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao Bài 16 trang 118 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Tìm m để ba vectơ đồng phẳng.

Xem chi tiết
Bài 17 trang 118 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao Bài 17 trang 118 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Cho ba vectơ

Xem chi tiết
Bài 18 trang 118 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao Bài 18 trang 118 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Trong không gian cho ba tia Ox, Oy, Oz.

Xem chi tiết
Bài 19 trang 118 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao Bài 19 trang 118 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

a)Cho hai vectơ

Xem chi tiết
Bài 20 trang 118 Sách bài tập hình học lớp 12 nâng cao Bài 20 trang 118 Sách bài tập hình học lớp 12 nâng cao

a)Tìm vec tơ đơn vị vuông góc với trục Ox

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài