Ôn tập cuối năm Giải tích

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 1 trang 209 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Cho hàm số:

Xem lời giải

Câu 2 trang 209 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Trong mặt phẳng tọa độ

Xem lời giải

Câu 3 trang 209 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Cho hàm số

Xem lời giải

Câu 4 trang 210 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Cho hàm số

Xem lời giải

Câu 5 trang 210 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Cho hàm số

Xem lời giải

Câu 6 trang 210 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

So sánh

Xem lời giải

Câu 7 trang 210 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Cho ba số

Xem lời giải

Câu 8 trang 210 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tìm tập xác định của các hàm số sau:

Xem lời giải

Câu 9 trang 211 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Giải các phương trình sau:

Xem lời giải

Câu 10 trang 211 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Giải các bất phương trình sau:

Xem lời giải

Câu 11 trang 211 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Giải các hệ phương trình sau:

Xem lời giải

Câu 12 trang 211 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tìm nguyên hàm của các hàm số sau:

Xem lời giải

Câu 13 trang 211 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

a) Tìm các hằng số

Xem lời giải

Câu 14 trang 211 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Cho hàm số

Xem lời giải

Câu 15 trang 211 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số

Xem lời giải

Câu 16 trang 211 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số

Xem lời giải

Câu 17 trang 211 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Chứng minh rằng nếu số phức z không phải là số ảo

Xem lời giải

Câu 18 trang 211 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tìm các số phức z, w thỏa mãn các điều kiện:

Xem lời giải

Câu 19 trang 211 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Biết rằng

Xem lời giải

Câu 20 trang 211 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

a)Tìm các số thực a, b để có phân tích

Xem lời giải

Xem thêm