Ôn tập cuối năm Giải tích

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 1 trang 209 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 1 trang 209 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Cho hàm số:

Xem chi tiết
Câu 2 trang 209 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 2 trang 209 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Trong mặt phẳng tọa độ

Xem chi tiết
Câu 3 trang 209 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 3 trang 209 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Cho hàm số

Xem chi tiết
Câu 4 trang 210 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 4 trang 210 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Cho hàm số

Xem chi tiết
Câu 5 trang 210 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 5 trang 210 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Cho hàm số

Xem chi tiết
Câu 6 trang 210 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 6 trang 210 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

So sánh

Xem chi tiết
Câu 7 trang 210 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 7 trang 210 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Cho ba số

Xem chi tiết
Câu 8 trang 210 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 8 trang 210 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tìm tập xác định của các hàm số sau:

Xem chi tiết
Câu 9 trang 211 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 9 trang 211 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Giải các phương trình sau:

Xem chi tiết
Câu 10 trang 211 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 10 trang 211 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Giải các bất phương trình sau:

Xem chi tiết
Câu 11 trang 211 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 11 trang 211 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Giải các hệ phương trình sau:

Xem chi tiết
Câu 12 trang 211 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 12 trang 211 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tìm nguyên hàm của các hàm số sau:

Xem chi tiết
Câu 13 trang 211 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 13 trang 211 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

a) Tìm các hằng số

Xem chi tiết
Câu 14 trang 211 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 14 trang 211 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Cho hàm số

Xem chi tiết
Câu 15 trang 211 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 15 trang 211 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số

Xem chi tiết
Câu 16 trang 211 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 16 trang 211 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số

Xem chi tiết
Câu 17 trang 211 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 17 trang 211 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Chứng minh rằng nếu số phức z không phải là số ảo

Xem chi tiết
Câu 18 trang 211 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 18 trang 211 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tìm các số phức z, w thỏa mãn các điều kiện:

Xem chi tiết
Câu 19 trang 211 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 19 trang 211 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Biết rằng

Xem chi tiết
Câu 20 trang 211 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 20 trang 211 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

a)Tìm các số thực a, b để có phân tích

Xem chi tiết
Xem thêm


Gửi bài