CHƯƠNG 2: MẶT CẦU, MẶT TRỤ, MẶT NÓN

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 54 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 1 trang 54 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 1 trang 54 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho tứ diện ABCD, biết AB=BC=AC=BD=a, AD=b, ...

Xem chi tiết
Bài 2 trang 54 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 2 trang 54 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 2 trang 54 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho hai đường tròn (O;R) và (O’;R’) ...

Xem chi tiết
Bài 3 trang 54 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 3 trang 54 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 3 trang 54 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho tam giác đều ABC cạnh a. ..

Xem chi tiết
Bài 4 trang 54 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 4 trang 54 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 4 trang 54 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho hình lăng trụ đứng có chiều cao h không đổi, ...

Xem chi tiết
Bài 5 trang 54 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 5 trang 54 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 5 trang 54 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho tam giác đều ABC cạnh a...

Xem chi tiết
Bài 6 trang 54 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 6 trang 54 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 6 trang 54 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD ...

Xem chi tiết
Bài 7 trang 55 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 7 trang 55 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 7 trang 55 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD ...

Xem chi tiết
Bài 8 trang 55 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 8 trang 55 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 8 trang 55 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho hình chóp S.ABC có ...

Xem chi tiết
Bài 9 trang 55 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 9 trang 55 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 9 trang 55 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Chứng minh rằng nếu tứ diện ABCD có tính chất...

Xem chi tiết
Bài 10 trang 55 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 10 trang 55 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 10 trang 55 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho hình chóp S.ABCD...

Xem chi tiết
Bài 11 trang 55 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 11 trang 55 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 11 trang 55 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho hai tia Ax, By chéo nhau ...

Xem chi tiết
Bài 12 trang 56 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 12 trang 56 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 12 trang 56 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho hai đường thẳng chéo nhau d1, d2 ...

Xem chi tiết
Bài 13 trang 56 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 13 trang 56 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 13 trang 56 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho mặt cầu tâm O bán kính R và A ...

Xem chi tiết
Bài 14 trang 56 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 14 trang 56 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 14 trang 56 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho đường tròn đường kính AB=2R ...

Xem chi tiết
Bài 15 trang 56 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 15 trang 56 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 15 trang 56 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Trong số các hình hộp nội tiếp một mặt cầu bán kính R ...

Xem chi tiết
Bài 16 trang 56 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 16 trang 56 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 16 trang 56 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Trong số các hình chóp tam giác đều nội ...

Xem chi tiết
Bài 17 trang 56 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 17 trang 56 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 17 trang 56 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Trong số các hình chóp tam giác đều ngoại tiếp

Xem chi tiết
Bài 18 trang 56 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 18 trang 56 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 18 trang 56 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho hình chóp S.ABC...

Xem chi tiết
Bài 19 trang 57 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 19 trang 57 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 19 trang 57 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho tam giác ABC vuông ở A, BC=2a,...

Xem chi tiết
Bài 20 trang 58 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 20 trang 58 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 20 trang 58 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Một hình trụ có diện tích xung quanh là S...

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài