Bài 3: Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số

Bình chọn:
4.8 trên 98 phiếu
Bài 1.21 trang 13 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.21 trang 13 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của các hàm số sau:..

Xem lời giải

Bài 1.23 trang 14 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.23 trang 14 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Hình thang cân ABCD có đáy nhỏ AB và hai cạnh bên đều dài 1m...

Xem lời giải

Bài 1.24 trang 14 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.24 trang 14 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Trong các tam giác vuông mà cạnh huyền có độ dài bằng 10cm, hãy xác định tam giác có diện tích lớn nhất...

Xem lời giải

Bài 1.25 trang 14 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.25 trang 14 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Một hành lang giữa hai nhà có hình dạng một lăng trụ đứng (h.1.2). Hai mặt bên ABB’A’ và ACC’A’ ...

Xem lời giải

Bài 1.26 trang 14 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.26 trang 14 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Cắt bỏ hình quạt AOB (hình phẳng có nét gạch trong hình 1.3) từ một mảnh các tông hình tròn bán kính R

Xem lời giải

Bài 1.27 trang 15 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.27 trang 15 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Cho hình vuông ABCD với cạnh có độ dài bằng 1 và cung là một phần tư đường tròn tâm A

Xem lời giải

Bài 1.28 trang 15 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.28 trang 15 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Thể tích V của 1kg nước ở nhiệt độ T ...

Xem lời giải

Bài 1.29 trang 16 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.29 trang 16 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Lưu lượng xe ô tô vào đường hầm được cho bởi công thức...

Xem lời giải

Bài 1.30 trang 16 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.30 trang 16 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Một ngọn hải đăng đặt tại vị trí A cách bờ biển một khoảng AB = 5km...

Xem lời giải