CHƯƠNG III: NGUYÊN HÀM, PHÂN TÍCH VÀ ỨNG DỤNG

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 3.1 trang 141 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 3.1 trang 141 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tìm nguyên hàm của các hàm số sau:

Xem chi tiết
Câu 3.2 trang 141 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 3.2 trang 141 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tìm nguyên hàm của các hàm số sau:

Xem chi tiết
Câu 3.3 trang 141 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 3.3 trang 141 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tìm

Xem chi tiết
Câu 3.4 trang 141 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 3.4 trang 141 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tìm

Xem chi tiết
Câu 3.5 trang 141 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 3.5 trang 141 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tìm hàm số

Xem chi tiết
Câu 3.6 trang 142 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 3.6 trang 142 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tìm hàm số

Xem chi tiết
Câu 3.7 trang 142 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 3.7 trang 142 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tìm hàm số

Xem chi tiết
Câu 3.8 trang 142 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 3.8 trang 142 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tìm hàm số

Xem chi tiết
Câu 3.9 trang 142 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 3.9 trang 142 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tìm nguyên hàm của các hàm lượng giác sau:

Xem chi tiết
Câu 3.10 trang 142 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 3.10 trang 142 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tìm nguyên hàm của các hàm số sau bằng phương pháp đổi biến số:

Xem chi tiết
Câu 3.11 trang 142 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 3.11 trang 142 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tìm nguyên hàm của các hàm số sau

Xem chi tiết
Câu 3.12 trang 142 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 3.12 trang 142 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tìm nguyên hàm của các hàm số sau

Xem chi tiết
Câu 3.13 trang 142 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 3.13 trang 142 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Bằng phương pháp biến đổi số, hãy tìm:

Xem chi tiết
Câu 3.14 trang 143 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 3.14 trang 143 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Bằng phương pháp biến đổi số, hãy tìm:

Xem chi tiết
Câu 3.15 trang 143 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 3.15 trang 143 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Một đám vi trùng tại ngày thứ t có số lượng N(t).

Xem chi tiết
Câu 3.16 trang 143 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 3.16 trang 143 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Một vật chuyển động với vận tốc v(t) (m/s) có gia tốc

Xem chi tiết
Câu 3.17 trang 143 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 3.17 trang 143 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Gọi h(t) (cm) là mức nước ở bồn chứa sau khi bơm nước được t giây

Xem chi tiết
Câu 3.18 trang 143 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 3.18 trang 143 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Dùng phương pháp lấy nguyên hàm từng phần, hãy tìm nguyên hàm các hàm số sau:

Xem chi tiết
Câu 3.19 trang 143 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 3.19 trang 143 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Dùng phương pháp lấy nguyên hàm từng phần, hãy tìm

Xem chi tiết
Câu 3.21 trang 144 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 3.21 trang 144 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Sử dụng kết quả bài 3.20 để tìm

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài