Câu 3.19 trang 143 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao


Dùng phương pháp lấy nguyên hàm từng phần, hãy tìm

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Dùng phương pháp lấy nguyên hàm từng phần, hãy tìm

LG a

\(\int {{x^2}{e^x}} dx\) 

Lời giải chi tiết:

\(\left( {{x^2} - 2x + 2} \right){e^x} + C\)                                    

Hướng dẫn: \(v' = {e^x},u = {x^2}\)

LG b

\(\int {3{x^2}{\rm{cos}}\left( {2x} \right)} dx\)

Lời giải chi tiết:

\({3 \over 4}\left( {2\cos x - 2\sin x + 2{x^2}\sin 2x} \right) + C\)           

Hướng dẫn: \(v' = c{\rm{os}}\left( {2x} \right),u = {x^2}\)

LG c

\(\int {{x^3}\ln \left( {2x} \right)} dx\)

Lời giải chi tiết:

\({{{x^4}\ln \left( {2x} \right)} \over 2} - {{{x^4}} \over {16}} + C\)                                           

Hướng dẫn: \(v' = {x^3},u = \ln \left( {2x} \right)\)

LG d

\(\int {{x^2}{\rm{cos}}\left( {3x} \right)} dx\)

Lời giải chi tiết:

\( - {{6x\cos \left( {3x} \right) - 2\sin \left( {3x} \right) + 9{x^2}\sin \left( {3x} \right)} \over {27}} + C\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.