CHƯƠNG IV: SỐ PHỨC

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 4.1 trang 176 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 4.1 trang 176 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tìm phần ảo và phần thực của mỗi số phức sau:

Xem chi tiết
Câu 4.2 trang 176 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 4.2 trang 176 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Cho số phức

Xem chi tiết
Câu 4.3 trang 177 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 4.3 trang 177 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tìm nghiệm phức của mỗi phương trình sau:

Xem chi tiết
Câu 4.4 trang 177 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 4.4 trang 177 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Các điểm

Xem chi tiết
Câu 4.5 trang 177 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 4.5 trang 177 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Xác định tập hợp các điểm trong mặt phẳng phức biểu diễn các số z thỏa mãn mỗi điều kiện sau:

Xem chi tiết
Câu 4.6 trang 177 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 4.6 trang 177 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Gọi M, M’ theo thứ tự là các điểm của mặt phẳng phức biểu diễn số

Xem chi tiết
Câu 4.7 trang 177 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 4.7 trang 177 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Cho A, B là hai điểm trong mặt phẳng phức theo thứ tự biểu diễn các số phức

Xem chi tiết
Câu 4.8 trang 177 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 4.8 trang 177 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Cho vectơ

Xem chi tiết
Câu 4.9 trang 178 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 4.9 trang 178 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Cho A, B, C, D là bốn điểm trong mặt phẳng phức biểu diễn theo thứ tự các số:

Xem chi tiết
Câu 4.10 trang 178 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 4.10 trang 178 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Xác định tập hợp các điểm trong mặt phẳng phức biểu diễn các số phức z thỏa mãn:

Xem chi tiết
Câu 4.11 trang 178 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 4.11 trang 178 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Cho số phức

Xem chi tiết
Câu 4.12 trang 178 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 4.12 trang 178 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tìm số phức z thỏa mãn đồng thời

Xem chi tiết
Câu 4.13 trang 178 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 4.13 trang 178 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tìm số phức z thỏa mãn

Xem chi tiết
Câu 4.14 trang 179 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 4.14 trang 179 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tìm các căn bậc hai của mỗi số phức sau:

Xem chi tiết
Câu 4.15 trang 179 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 4.15 trang 179 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Hỏi khi số thức a thay đổi tùy ý thì các điểm của mặt phẳng phức biểu diễn các căn bậc hai của a + I vạch nên đường nào ?

Xem chi tiết
Câu 4.16 trang 179 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 4.16 trang 179 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Giải các phương trình sau trên C

Xem chi tiết
Câu 4.17 trang 179 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 4.17 trang 179 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

a) Tìm các số thực a, b để có phân tích

Xem chi tiết
Câu 4.18 trang 179 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 4.18 trang 179 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tìm điều kiện cần và đủ về các số thực p, q để phương trình

Xem chi tiết
Câu 4.19 trang 179 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 4.19 trang 179 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Rồi giải phương trình sau trên C

Xem chi tiết
Câu 4.20 trang 180 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 4.20 trang 180 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Giải hệ phương trình hai ẩn phức

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài