Câu 4.1 trang 176 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao


Tìm phần ảo và phần thực của mỗi số phức sau:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm phần ảo và phần thực của mỗi số phức sau:

LG a

\(\left( {4 - i} \right) + \left( {2 + 3i} \right) - \left( {5 + i} \right)\)

Giải chi tiết:

1 và 1

LG b

\({\left( {1 + i} \right)^2} - {\left( {1 - i} \right)^2}\)

Giải chi tiết:

0 và 4

LG c

\({\left( {2 + i} \right)^3} - {\left( {3 - i} \right)^3}\)

Giải chi tiết:

-16 và 37 

LG d

\({{\sqrt 3  - i} \over {1 + i}} - {{\sqrt 2  + i} \over i}\)

Giải chi tiết:

\({{\sqrt 3  - 3} \over 2}\) và \({{2\sqrt 2  - 1 - \sqrt 3 } \over 2}\)

LG e

\(y = {1 \over {2i}}\left( {{i^7} - {1 \over {{i^7}}}} \right)\)

Giải chi tiết:

-1 và 0

LG f

\({\left( {{{1 + i} \over {1 - i}}} \right)^{33}} + {\left( {1 - i} \right)^{10}} + \left( {2 + 3i} \right)\left( {2 - 3i} \right) + {1 \over i}\)

Giải chi tiết:

13 và -32

LG g

\(1 + \left( {1 + i} \right) + {\left( {1 + i} \right)^2} + {\left( {1 + i} \right)^3} + ... + {\left( {1 + i} \right)^{20}}\)

Giải chi tiết:

\( - {2^{10}}\) và \( - {2^{10}} + 1\)

Hướng dẫn: g) tính tổng cấp số nhân công bội (1 + i)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD