Bài 5, 6. Một số ứng dụng hình học của tích phân

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 3.42 trang 147 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

a) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số

Xem lời giải

Câu 3.43 trang 148 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số

Xem lời giải

Câu 3.44 trang 148 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi:

Xem lời giải

Câu 3.45 trang 148 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi:

Xem lời giải

Câu 3.46 trang 148 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi:

Xem lời giải

Câu 3.47 trang 148 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi:

Xem lời giải

Câu 3.48 trang 149 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong

Xem lời giải

Câu 3.49 trang 149 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi:

Xem lời giải

Câu 3.50 trang 149 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tính diện tích của hình phẳng giới hạn bởi:

Xem lời giải

Câu 3.51 trang 149 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tính diện tích của hình phẳng giới hạn bởi:

Xem lời giải

Câu 3.52 trang 149 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tính thể tích của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng

Xem lời giải

Câu 3.53 trang 149 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tính thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay quanh trục hoành mỗi hình phẳng giới hạn bới:

Xem lời giải

Câu 3.54 trang 150 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tính thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay quanh trục tung mỗi hình phẳng giới hạn bới:

Xem lời giải