Bài 2. Một số phương pháp tìm nguyên hàm

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 3.10 trang 142 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tìm nguyên hàm của các hàm số sau bằng phương pháp đổi biến số:

Xem lời giải

Câu 3.11 trang 142 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tìm nguyên hàm của các hàm số sau

Xem lời giải

Câu 3.12 trang 142 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tìm nguyên hàm của các hàm số sau

Xem lời giải

Câu 3.13 trang 142 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Bằng phương pháp biến đổi số, hãy tìm:

Xem lời giải

Câu 3.14 trang 143 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Bằng phương pháp biến đổi số, hãy tìm:

Xem lời giải

Câu 3.15 trang 143 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Một đám vi trùng tại ngày thứ t có số lượng N(t).

Xem lời giải

Câu 3.16 trang 143 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Một vật chuyển động với vận tốc v(t) (m/s) có gia tốc

Xem lời giải

Câu 3.17 trang 143 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Gọi h(t) (cm) là mức nước ở bồn chứa sau khi bơm nước được t giây

Xem lời giải

Câu 3.18 trang 143 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Dùng phương pháp lấy nguyên hàm từng phần, hãy tìm nguyên hàm các hàm số sau:

Xem lời giải

Câu 3.19 trang 143 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Dùng phương pháp lấy nguyên hàm từng phần, hãy tìm

Xem lời giải

Câu 3.20 trang 143 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Giả sử khi áp dụng công thức nguyên hàm từng phần, ta dẫn đến

Xem chi tiết

Câu 3.21 trang 144 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Sử dụng kết quả bài 3.20 để tìm

Xem lời giải

Câu 3.22 trang 144 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tìm nguyên hàm của các hàm số sau:

Xem lời giải

Câu 3.23 trang 144 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Đặt

Xem lời giải

Câu 3.24 trang 144 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Đặt

Xem lời giải