Ôn tập cuối năm Hình học

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 223 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao Bài 1 trang 223 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Có hay không một khối đa diện gồm một số lẻ mặt mà mỗi mặt có một số lẻ cạnh ?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 223 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao Bài 2 trang 223 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Cho hai đường thẳng chéo nhau a, b và hai đường thẳng chéo nhau a', b'.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 223 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao Bài 3 trang 223 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Xét hình lăng trụ tam giác đều với chiều cao h

Xem chi tiết
Bài 4 trang 223 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao. Bài 4 trang 223 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao.

Cho tam giác cân ABC, AB = AC.

Xem chi tiết
Bài 5 trang 223 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao. Bài 5 trang 223 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao.

Cho khối lăng trụ tam giác đều ABC.A'B'C'

Xem chi tiết
Bài 6 trang 223 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao. Bài 6 trang 223 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao.

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a

Xem chi tiết
Bài 7 trang 224 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao. Bài 7 trang 224 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao.

Trong không gian cho các điểm A, B, C

Xem chi tiết
Bài 8 trang 224 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao. Bài 8 trang 224 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao.

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC

Xem chi tiết
Bài 9 trang 224 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao. Bài 9 trang 224 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao.

Cho hình chóp S.ABC.

Xem chi tiết
Bài 10 trang 224 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao Bài 10 trang 224 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Cho tam giác ABC vuông ở A

Xem chi tiết
Bài 11 trang 224 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao. Bài 11 trang 224 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao.

Cho hình trụ có bán kính đáy bằng R,

Xem chi tiết
Bài 12 trang 225 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao. Bài 12 trang 225 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao.

Cho hình nón tròn xoay đỉnh S,

Xem chi tiết
Bài 13 trang 225 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao Bài 13 trang 225 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Trong không gian Oxyz cho bốn điểm

Xem chi tiết
Bài 14 trang 225 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao Bài 14 trang 225 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Trong không gian Oxyz cho mp(P)

Xem chi tiết
Bài 15 trang 226 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao Bài 15 trang 226 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Trong không gian Oxyz cho hai điểm A(3;3;1), B(0;2;1) và mặt phẳng

Xem chi tiết
Bài 16 trang 226 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao Bài 16 trang 226 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Trong không gian Oxyz cho hai điểm

Xem chi tiết
Bài 17 trang 226 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao Bài 17 trang 226 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Trong không gian Oxyz cho hai đường thẳng

Xem chi tiết


Gửi bài