Ôn tập cuối năm Hình học

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 223 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Có hay không một khối đa diện gồm một số lẻ mặt mà mỗi mặt có một số lẻ cạnh ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 223 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Cho hai đường thẳng chéo nhau a, b và hai đường thẳng chéo nhau a', b'.

Xem lời giải

Bài 3 trang 223 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Xét hình lăng trụ tam giác đều với chiều cao h

Xem lời giải

Bài 4 trang 223 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao.

Cho tam giác cân ABC, AB = AC.

Xem lời giải

Bài 5 trang 223 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao.

Cho khối lăng trụ tam giác đều ABC.A'B'C'

Xem lời giải

Bài 6 trang 223 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao.

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a

Xem lời giải

Bài 7 trang 224 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao.

Trong không gian cho các điểm A, B, C

Xem lời giải

Bài 8 trang 224 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao.

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC

Xem lời giải

Bài 9 trang 224 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao.

Cho hình chóp S.ABC.

Xem lời giải

Bài 10 trang 224 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Cho tam giác ABC vuông ở A

Xem lời giải

Bài 11 trang 224 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao.

Cho hình trụ có bán kính đáy bằng R,

Xem lời giải

Bài 12 trang 225 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao.

Cho hình nón tròn xoay đỉnh S,

Xem lời giải

Bài 13 trang 225 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Trong không gian Oxyz cho bốn điểm

Xem lời giải

Bài 14 trang 225 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Trong không gian Oxyz cho mp(P)

Xem lời giải

Bài 15 trang 226 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Trong không gian Oxyz cho hai điểm A(3;3;1), B(0;2;1) và mặt phẳng

Xem lời giải

Bài 16 trang 226 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Trong không gian Oxyz cho hai điểm

Xem lời giải

Bài 17 trang 226 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Trong không gian Oxyz cho hai đường thẳng

Xem lời giải