Ôn tập chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1.69 trang 24 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.69 trang 24 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Giá trị lớn nhất của hàm số ...

Xem lời giải

Bài 1.70 trang 24 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.70 trang 24 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Cho hàm số f có đạo hàm là ...

Xem lời giải

Bài 1.71 trang 25 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.71 trang 25 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Đường thẳng y = 3x + m ...

Xem lời giải

Bài 1.72 trang 25 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.72 trang 25 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Tiếp tuyến của parabol ...

Xem lời giải

Bài 1.73 trang 25 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.73 trang 25 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Đồ thị hàm số ...

Xem lời giải

Bài 1.74 trang 25 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.74 trang 25 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Đồ thị hàm số ...

Xem lời giải

Bài 1.75 trang 25 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.75 trang 25 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Hai tiếp tuyến của parabol ...

Xem lời giải

Bài 1.76 trang 25 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.76 trang 25 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Hai đường thẳng đi qua điểm (1;3) và có hệ số góc k cắt trục hoành tại điểm A và trục tung tại điểm B ...

Xem lời giải

Bài 1.77 trang 26 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.77 trang 26 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Chứng minh rằng trong các hình hộp chữ nhật có đáy là một hình vuông và thể tích là 1000, hình lập phương có diện tích toàn phần là nhỏ nhất.

Xem lời giải

Bài 1.78 trang 26 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.78 trang 26 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Một hình chóp với tứ giác đều ngoại tiếp hình cầu bán kính a...

Xem lời giải

Bài 1.79 trang 26 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.79 trang 26 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Một sợi dây kim loại dài 60cm được cắt thành hai đoạn. Đoạn dây thứ nhất được uốn thành hình vuông,đoạn dây thứ hai được uốn thành hình tròn ...

Xem lời giải

Bài 1.80 trang 26 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.80 trang 26 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Một công ti bất động sản có 50 căn hộ cho thuê. Biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá 2.000.000 đồng một tháng ...

Xem lời giải

Bài 1.81 trang 27 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.81 trang 27 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Cho hàm số...

Xem lời giải

Bài 1.82 trang 27 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.82 trang 27 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Cho hàm số...

Xem lời giải

Bài 1.83 trang 27 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.83 trang 27 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Cho hàm số...

Xem lời giải

Bài 1.84 trang 27 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.84 trang 27 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số...

Xem lời giải

Bài 1.85 trang 28 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.85 trang 28 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số...

Xem lời giải

Bài 1.86 trang 28 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.86 trang 28 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Chứng minh rằng hàm số ...

Xem lời giải

Bài 1.87 trang 28 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.87 trang 28 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (H) của hàm số...

Xem lời giải

Bài 1.88 trang 28 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.88 trang 28 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Cho hàm số...

Xem lời giải

Xem thêm